Cruadalach w składzie „Rock in Szczecin-Folk Edition” i „Folk Fest”

Czeski zespół Cruadalach dołączył do składu „Folk Fest 2013” w Zabrzu oraz „Rock In Szczecin-Folk Edition 2013”.Cruadalach Photo

Comments are closed.