Luna Ad Noctum – Nowy album i umowa z Heart Of Rock Agency / Luna Ad Noctum – new album and a contract with Heart of Rock Agency!

Luna Ad Noctum Band 2013 Small

PL

Powoli zbliża się premiera 4-tej płyty black metalowego Luna Ad Noctum. „Hypnotic Inferno” zostanie wydana w lutym 2013 przez niemiecką Massacre Records. Ostatnia płyta „The Perfect Evil In Mortal” wydana została w 2006 roku.Oto co o nowym wydawnictwie mówią muzycy:
„Hypnotic Inferno” to koncept album traktujący o przeżyciach, emocjach zwykłego człowieka. Załamanie psychiczne, nerwica i depresja, niemoc w odnalezieniu się w zwykłym, rzeczywistym świecie. Konsekwencje związane z zastosowaniem terapii silnymi substancjami psychoaktywnymi. Sięganie po rozmaite specyfiki również te niedozwolone..Odurzanie się aż do momentu, kiedy nie hamujemy już swoich zachowań. Nie potrafimy odróżnić rzeczywistości od halucynacji, wyimaginowanego świata. Eksperymentowanie z lekami, opium czy eterem, pomaga odlecieć gdzieś daleko w głąb niezbadanych i niezrozumiałych pespektyw. Pozornie jest lepiej, lecz w rezultacie stajemy się bezdusznym, dziwnym tworem, nafaszerowanym medykamentami zombie, wypełnionym niezrozumiałymi,skrajnymi emocjami.
Album zawiera 9 utworów, nagranych w białostockim studio Hertz.
Luna Ad Noctum rozpoczęła równiez współpracę z „Heart Of Rock Agency”.
Więcej informacji na oficjalnej stronie:
http://www.lunaadnoctum.com/pl/news

Poniżej, zapowiedź nowej płyty.

ENG

Luna Ad Noctum – new album and a contract with Heart of Rock Agency!

Soon is comming the premiere of the 4th album of black metal band Luna Ad Noctum. „Hypnotic Inferno” will be released in February 2013 by the German Massacre Records. Last album „The Perfect Evil In Mortal” was released in 2006. Here is what the musicans are saying about their new album:

– „Hypnotic Inferno” is a concept album which focuses on experiences, emotions of the common man. Mental breakdown, neurosis and depression, inability to find a simple, real world. The consequences associated with the use of big psychoactive substances therapy. Reaching for the drugs also those not permitted. Intoxicating ourselves until we lose all the control, and forget the brakes… We are not able to distinguish reality from hallucination, imaginary world. Experimenting with drugs, opium and ether, helps fly somewhere far into unexplored and incomprehensible pespektive.Apparently it looks like it’s better, but but as a result we become heartless, strange creature, stuffed with drugs zombies, filled incomprehensible, extreme emotions.”

The album has 9 tracks, recorded in the studio Herz in Białystok.

More informations you can find on the official website:

http://www.lunaadnoctum.com/pl/news

Comments are closed.